Kötelezettségmentes ajánlataink: Hawaii Zanzibár New York

Online utasbiztosítási információk

Megvásárolta már utasbiztosítását?

Legyen szó akár városnézésről, tengerparti pihenésről, síelésről az utazás legnagyobb élményeink egyike. A nyugodt pihenéshez, kikapcsolódáshoz hozzátartozik annak biztos tudata, hogy vészhelyzetben is biztosított a segítség. Az utasbiztosítási szolgáltatásokat nyújtó biztosítótársaságok olyan, a Föld bármely pontjáról elérhető telefonos segítségnyújtó szolgáltatásokat nyújtanak, melyeken anyanyelvünkön tájékoztatnak bennünket a szükséges teendőkről és a segítség (a biztosítási fedezet) igénybevételének lehetséges módjairól.

Az utasbiztosítási termékek a biztosítási összegek erejéig állnak helyt - többek között - a sürgős betegségi és baleseti ellátások tetemes orvosi költségeire és az esetlegesen felmerülő jogi költség terén is számíthatunk fedezetükre. Természetesen nem minden utasbiztosítás nyújt egyformán teljeskörű fedezetet, sőt még a megegyező elnevezések is különböző szolgáltatásokat takarnak. Korábban BBP-nek (baleset-, betegség- és poggyász-biztosításnak) hívtuk, mára azonban egy egész sor további szolgáltatással egészültek ki az utasbiztosítások.

Hol és mikor kell utasbiztosítást kötni?

A biztosítást kizárólag Magyarország területén, az utazás előtt kell megkötni! A biztosítás megkötéséhez szükséges az útlevél száma, valamint természetesen a díj befizetése. A biztosítási díj jelen esetben egyszeri díjat jelent. Nem köthető biztosítás a külföldön életvitelszerűen élőkre, illetve a külföldön munkát vállalókra.

Utasbiztosítások alapszolgáltatásai:

A biztosítótársaságok utasbiztosítási szolgáltatásai négy csoportba sorolhatók. Mindegyik utasbiztosítási módozat tartalmaz asszisztenciaszolgáltatást, klasszikus baleset- és betegségbiztosítási szolgáltatást, poggyászbiztosítást, illetve nem egy módozat jogvédelmi szolgáltatást is nyújt. Az asszisztenciaszolgáltatás keretében telefonon nyújtanak segítséget egészségügyi probléma, vagy baleset esetén. A szolgáltatás keretében felvilágosítást kaphatunk az egészségügyi ellátásunk lehetőségeiről, illetve segítenek a lehető leggyorsabban orvosolni (gyakran a szó szoros értelmében) problémánkat.

A baleset- és betegségbiztosítás utazási biztosítás esetében gyakran összemosódik az asszisztenciaszolgáltatással. Jelen biztosítási formánál ugyanis a betegségünk, balesetünk kapcsán több olyan szolgáltatást kínálnak a biztosítók melyek inkább asszisztenciának, segítségnyújtásnak mondhatók. Ilyenek például a hozzátartozó értesítése, hozzátartozó kiutazásának finanszírozása, vagy éppen az idő előtti hazautazással járó költségek átvállalása bizonyos esetekben. De ide tartozik vagy a beteg (esetleg holttest) hazaszállítása miatt felmerült költségek kifizetése is. Klasszikus balesetbiztosítási szolgáltatásként a biztosító kártérítést fizet baleseti rokkantság és csonttörés esetén is. Amennyiben a legrosszabb következne be, úgy törvényes örökösünk (vagy külön rendelkezés esetén az általunk kijelölt kedvezményezett) a biztosítási összeghez jut hozzá. A sokféle balesettel és betegséggel kapcsolatos szolgáltatás miatt, szerződéskötés előtt érdemes a feltételekbe belepillantani.

A poggyászbiztosítási modulhoz tartozik útipoggyászunk sérülése, elveszése, eltulajdonítása miatti kárunk megtérítése (fordítsanak kiemelt figyelmet a teljes, illetve tárgyankénti limitek megfelelő kiválasztására a biztosításkötés folyamán).

Nem mindegyik módozat tartalmaz jogvédelmi segítségnyújtás modult. Ennek a szolgáltatásnak a keretében gondatlanságból elkövetett bűncselekmény, szabálysértés esetén a limit erejéig a biztosító átvállalja a felmerülő ügyvédi, szakértői költségeket, illetve egyéb felmerülő költségeinket is átvállalja (elsősorban óvadék, de lehet perköltség, illeték is).

Általános mentesülések, kizárások:

A biztosítások "klasszikus" kizárásai (nukleáris sugárzás, háború, zavargás, jogellenes vagy súlyosan gondatlan magatartás, súlyosan ittas állapot, vagy kábítószer hatása miatt, öngyilkosság, vagy annak kísérlete miatt bekövetkezett károk) jelen esetben is érvényesülnek.

Miután baleset- és betegségbiztosítási modulok is találhatók a szolgáltatások közt, így azon sem lepődhetünk meg, hogy a biztosítók itt is megpróbálják visszaszorítani kockázatukat, így tipikusan nem biztosított a versenyszerű sportolás, nem "illetve csak pótdíj megfizetése mellett" biztosítottak az extrém sportok. A betegségbiztosításoknál hasonló megfontolások miatt természetesen nem biztosított az utazás előtt már meglévő betegség külföldi kezelése, a terhességgel kapcsolatos események.

Poggyászbiztosításnál a biztosítók kizárják a kockázatból a nemesfémeket, gyűjteményeket, szőrméket, a készpénzt és az azt helyettesítő eszközöket, valamint korlátozottan vállalják a sporteszközöket, ideértve a kerékpárt is. A magas egyedi értéket képviselő tárgyakat szintén nem fogadják kockázatba a biztosítók, igaz a meghatározásból adódóan az egyes módozatok között itt többszörös különbség is lehet. Figyeljünk oda arra is, hogy vannak kizárt események is a biztosításból. Ilyen események például az őrizetlenül hagyott tárgyak eltulajdonítása, vagy a gépjármű utasteréből történő eltulajdonítása a tárgyaknak.

Az utasbiztosítás specialitása miatt nem térülnek azok az események melyek társadalombiztosítás hatálya alatt térülnek. (Azaz a biztosítási védelem ebből a szempontból az ország elhagyásától, Magyarországra történő visszaérkezésig tart. Egyéb, például baleseti szolgáltatások érvényesek lehetnek az utazás megkezdésétől a hazaérkezésig is.)

Itt is igaz az, ami a szolgáltatásoknál: ahány biztosító, annyi szabályzat. Érdemes ezeket tanulmányozni még az utazás megkezdése előtt, így el lehet kerülni a biztosítók elutasító levelét.

Utasbiztosítással kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdések:

Mit tegyünk ha külföldön megbetegszünk, balesetet szenvedünk?

A biztosítótársaságok asszisztencia szolgálatát érdemes felhívni. A segélyszolgálat nem csupán tanácsokat ad nekünk anyanyelvünkön, hanem a regisztrációt követően a minket ellátó egészségügyi intézmény felé fizetési garanciát is nyújt, így nem kell ott helyben rendeznünk kiadásainkat. Ekkor a számlát nem mi, hanem biztosító partnerünk kapja és ezt a számlát ők is rendezik.

Amennyiben - a segélyszolgálat igénybe vétele nélkül - mi magunk rendezzük a balesetből-, betegségből eredő kiadásainkat, úgy a biztosító társaságok a hazaérkezést követően térítik a számláinkat. A kár megtérítéséhez a biztosítók az eredeti számlát fogadják el.

Ha nem sikerülne telefonálni...

Ha állapotunk nem tenné lehetővé a telefonálást úgy kezelőorvosunk, vagy hozzátartozónk feladata a telefonálás. A telefonálás után az ügymenet azonos az előző pontban foglaltakkal. Van-e teendő a kárrendezéssel kapcsolatban miután telefonáltunk?

A kárunkat a hazaérkezést követően mindenképpen jelentsük be biztosító partnerünknél. A kárbejelentésre akkor is szükség van, ha telefonon sikerült mindent még külföldön elintéznünk. A kárbejelentést írásban tegyük meg (levélben vagy faxüzenetben), de előtte érdemes telefonon érdeklődni a kárügyintézésről.

Milyen dokumentumok szükségesek a kárbejelentéshez?

  • Biztosítási kötvény
  • Orvosi igazolások
  • Jegyzőkönyv balesetbiztosítási káresemény esetén
  • Eredeti számlák
  • Eredeti gyógyszervásárlási számlák
  • Eredeti rendőrségi jegyzőkönyv
  • Haláleset esetén halotti anyakönyvi kivonat

Szervezett utazáshoz minden utazásszervező kötelező jelleggel köti meg utasai részére az utasbiztosítást. A MORTON'S, az általa szervezett utazásokhoz évek óta két tradicionálisan nagy cég biztosításait köti utasainak. A két cég közül az egyik biztosítási díjtételeit és szolgáltatásait később olvashatja részletesen is. Természetesen nemcsak szervezett utakhoz, hanem egyéni utakhoz is célszerű, és megnyugtató érzés biztosítást kötni, melyet nálunk is megtehet!

Útlemondási biztosítás

Egyre több, egyre csalogatóbb előfoglalási kedvezményt kínálnak az utazásszervezők. De mi történik, ha Ön előre nem látható, Önön kívül álló ok miatt (pl. váratlan betegség miatt) mégsem tud elutazni? Erre szól az útlemondási/stornó biztosítás, mely garantálja, hogy Ön az alacsony (10-20%-os) önrész kivételével visszakapja az utazásra befizetett összeget. Hogy ne kelljen Önnek erre külön gondolnia, az útlemondási biztosítás az utazások 99%-ánál kötelezően hozzáadódik a részvételi díjhoz, ügyintézőink foglaláskor azonnal megkötik Ön és utastársai részére. Ennek díja az utazás részvételi díjának 1-1,5%-a.

Megtekintett ajánlatok
Legnépszerűbb oldalaink