Hova utazhatok?

Különleges ajánlatok és információk:

Pakisztán

Vízum kategóriák és kitöltési útmutató

Kérjük, hogy az alábbi felvilágosítást figyelmesen elolvasva tájékozódjanak arról, hogy vízumigénylésükhöz milyen dokumentumokat kell csatolni. A turista és üzleti vízumokhoz a Konzuli Hivatal különböző dokumentumokat kér. Amennyiben kérelmükhöz nem csatolják a kért dokumentumokat, a vízumkérelmet NEM fogadjuk be!

A vízumigénylés benyújtása egyben nem garantálja a vízum megszerzését is, a vízumot kizárólag a Konzuli Hivatal munkatársai állítják ki mérlegelve a kérelmező által benyújtott dokumentumokat. Esetleges elutasítás esetén a döntés ellen nincs helye semmilyen jellegű panasznak!

A következő változások léptek életbe a Pakisztáni vízumigénylési eljárásában:

 1. Minden vízumigénylőnek személyesen kell beadnia a vízumkérelmet és az ahhoz tartozó dokumentációt. (A megszerzett vízum továbbra is kiadható meghatalmazottnak is.)
 2. A vízumigénylőknek személyes interjún kell megjelennie, melynek idejét és jellegét a vízumkérelem beadásakor a Konzuli Hivatal munkatársai határozzák meg.
 3. A vízumügyintézés ideje 1-3 hetet vesz igénybe.
 4. Vízumügyintézés hétfőn és szerdán van 10 és 12 óra között. Soronkivüli ügyintézésre nincs lehetőség!

Kérjük, hogy a pontos ügyintézés érdekében a fentieket figyelembe venni szíveskedjenek!

Konzuli Hivatal Ügyfélfogadása:
Hétfő 10:00 - 12:00
Szerda 10:00-12:00

A fenti időpontokon kívül a Konzuli Hivatal vízümügyintézésel nem foglalkozik!

Turista Vízum:

Ezt a vízum típust - amennyiben a Konzul megfelelőnek tartja a látogatás célját- a Követség 3 hónapra, adja legfeljebb kétszeri belépéssel. A Turista Vízumot meg lehet hosszabbítani maximum egy hónappal, beleértve az eredeti Vízum időtartamát, díjfizetés ellenében.

A vízumigényléshez a következő dokumentumokat kell csatolni:

 1. Kitöltött vízumkérő űrlap (Az űrlap innen letölthető: http://www. pakistanembassy. hu/keret/visaform. doc), azt a vízumigénylés beadásakor már kitöltve kérjük hozni! A Követség területén nincs módunkban vízumkérőlapot adni vagy annak kitöltésre helyet biztosítani!)
 2. 2db. Útlevélfotó
 3. Útlevél és annak fénymásolta
 4. Házassági anyakönyvi kivonat (külföldi házastárs esetén)
 5. Vízumdíj melynek pontos összege a „visa and passport fee” menüpontban megtalálható
 6. Igazolás érvényes oda-vissza szóló repülőjegy foglalásról
 7. Hivatalos dokumentum a Pakisztáni tartózkodást lehetővé tevő pénzügyi fedezetről. Ez lehet bankszámlakivonat, munkáltatói igazolás (saját cég esetén is).

A turista vízum ügyintézése 1-3 hetet vesz igénybe!

Üzleti vízum:

Üzleti vízumot minden olyan Pakisztánban utazó magyar állampolgár igényelhet, akinek utazása üzleti jellegű. Ebbe a kategóriába tartoznak azok az igénylők is, akik magyar illetve pakisztáni cég megbízásából utaznak az országba.

A vízumigényléshez a következő dokumentumokat kell csatolni:

 1. Kitöltött vízumkérő űrlap (Az űrlap innen letölthető: http://www. pakistanembassy. hu/keret/visaform. doc), azt a vízumigénylés beadásakor már kitöltve kérjük hozni! A Követség területén nincs módunkban vízumkérőlapot adni vagy annak kitöltésre helyet, biztosítani!)
 2. 2db. Útlevélfotó
 3. Útlevél és annak fénymásolta
 4. Házassági anyakönyvi kivonat (külföldi házastárs esetén)
 5. Vízumdíj melynek pontos összege a „visa and passport fee” menüpontban megtalálható.
 6. Igazolás érvényes oda-vissza szóló repülőjegy foglalásról
 7. Hivatalos vállalati utazás esetén: Eredeti igazolás a Magyarországon bejegyzett cégtől, hogy a vízumkérelmező munkaviszonyban áll a küldő céggel és hogy az utazás jellege üzleti.
 8. Hivatalos kiküldetés és Pakisztáni üzleti tárgyalások esetén: Eredeti meghívólevél a Pakisztánban bejegyzett cégtől, mely igazolja, hogy a vízumkérelmező látogatása üzleti jellegű és hogy látogatása a Pakisztáni cég hozzájárulásával és támogatásával van tervezve. Ezt a dokumentumot kizárólag eredeti példányban vagy Pakisztánból a követség számára elküldött faxon tudjuk elfogadni! Az ilyen jellegű faxokat a következő számra küldhetik: + 36 1 375-14-02

Az üzleti vízum ügyintézése 1-3 hetet vesz igénybe!

Családlátogatási Vízum Magyar útlevéllel rendelkező Pakisztáni származású kérelmezőknek

Magyar útlevéllel rendelkező Pakisztáni származású személyeknek egy évre adható vízum többszöri belépéssel. Külföldi házastársak hasonló Vízumot kaphatnak amennyiben bemutatják Házassági Oklevelüket.

Vízum harmadik ország állampolgárainak

Külföldi állampolgárok származási országukból, vagy pedig hivatalos állandó lakhelyükről kérhetnek Pakisztáni Vízumot.

Azok a jelentkezők, akiknek nincs Magyar Útlevelük, kötelesek megfelelő bizonyítékot szolgáltatni (pl. munkavállalás vagy letelepedési engedély) Magyarországi tartózkodásukról. Azok, akik itt tartózkodásukat nem tudják megfelelőképpen bizonyítani, (Az EU állampolgárai esetében nem elegendő a közösségi jogokból adodó EU szabályozásra hivatkozni.) származási országukból kérvényezhetik a Vízumot. Mindezeken kívül, a Vízum megadása más, nem magyar, állampolgároknak hosszabb időt vesz igénybe.

Egyéb kérdésben telefonon rendelkezésére állunk minden Pakisztánba utazni kivánó magyar állampolgárnak .

Tel.: + 36 1 355-8017

Megtekintett ajánlatok
Legnépszerűbb oldalaink